Disclaimer - Dé Online Medische Webshop

De eenmanszaak RASPUC, met KvK-nummer 74649558, hierna Pucshop.nl – Dé Online Medische Webshop wil u hartelijk welkom heten op www.pucshop.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud van de website

RASPUC/Pucshop.nl kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door RASPUC/Pucshop.nl zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. RASPUC/Pucshop.nl zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn.

Informatie op de website

Alle informatie op de website zoals blogs, advies, producten en prijzen, kunnen fouten omvatten of achterhaald zijn. RASPUC/Pucshop.nl is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door RASPUC/Pucshop.nl verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico.

Advies over hulpmiddelen

Zowel in de (informatieve) blogs, de productinformatie als in de categoriepagina's kunnen adviezen over hulpmiddelen en/of aandoeningen staan. Deze adviezen zijn voortgekomen uit persoonlijke ervaringen en kunnen in sommige gevallen indicatief zijn, met andere woorden kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Wij zijn geen officiële instantie en geven hierbij geen medische adviezen. Om het juiste advies te kunnen geven is het belangrijk om de volledige medische achtergrond van een persoon te weten. Deze informatie is strikt persoonlijk en wij zullen hier nooit om gaan vragen.

Foutieve of incorrecte informatie

Op grond van eventuele fouten of achterhaalde informatie, kan geen overeenkomst tussen u en RASPUC/Pucshop.nl tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort RASPUC/Pucshop.nl dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@pucshop.nl of via onze contactpagina.

Gebruik van deze website

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op intellectuele eigendomsrechten van RASPUC/Pucshop.nl of die van licentiegevers, gastbloggers of leveranciers.

RASPUC/Pucshop.nl behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@pucshop.nl aanvragen. Mocht het zo zijn dat RASPUC/Pucshop.nl per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen, afbeeldingen of videomateriaal laat het RASPUC/Pucshop.nl weten via info@pucshop.nl.

Eventuele artikelen, afbeeldingen of video’s die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat RASPUC/Pucshop.nl verplicht is tot enige schadevergoeding.

Keurmerk webwinkel