Disclaimer - Dé Online Medische Webshop

De eenmanszaak RASPUC, met KvK-nummer 74649558, hierna Pucshop.nl – Dé Online Medische Webshop wil u hartelijk welkom heten op www.pucshop.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud van de website

RASPUC/Pucshop.nl kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door RASPUC/Pucshop.nl zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. RASPUC/Pucshop.nl zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn.

Informatie op de website

Alle informatie op de website zoals blogs, advies, producten en prijzen, kunnen fouten omvatten of achterhaald zijn. RASPUC/Pucshop.nl is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door RASPUC/Pucshop.nl verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst, waaronder gastblogs en reacties onder blogposts en/ of recensies.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden waarnaar door middel van een hyperlink naar verwezen wordt, noch zijn wij aansprakelijk voor de inhoud van embedded content, zoals video en audio, van derden die wij op deze website tonen.

Links naar derden houden niet in elk geval een aanbeveling van die derde of de daar te vinden content of producten in. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebroken links of enig gevolg van het volgen van de link. Inhoud op websites van derden kan immers veranderen zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn.

Advies over hulpmiddelen

Zowel in de (informatieve) blogs, de productinformatie als in de categoriepagina's kunnen adviezen over hulpmiddelen en/of aandoeningen staan. Deze adviezen zijn voortgekomen uit persoonlijke ervaringen en kunnen in sommige gevallen indicatief zijn, met andere woorden kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Wij zijn geen officiële instantie en geven hierbij geen medische adviezen. Om het juiste advies te kunnen geven is het belangrijk om de volledige medische achtergrond van een persoon te weten. Deze informatie is strikt persoonlijk en wij zullen hier nooit om gaan vragen.

De informatie die wij u verschaffen is puur informatief bedoeld. Deze informatie is niet bedoeld als medisch advies en houdt ook geen rekening met uw persoonlijke situatie. Voor persoonlijk advies raden wij u aan uw eigen (huis)arts te raadplegen.

Foutieve of incorrecte informatie

Op grond van eventuele fouten of achterhaalde informatie, kan geen overeenkomst tussen u en RASPUC/Pucshop.nl tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort RASPUC/Pucshop.nl dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@pucshop.nl of via onze contactpagina.

Reclame en sponsoring

Op deze website wordt soms gebruik gemaakt van sponsoring, affiliate marketing en reclame voor derden. Voor deze content hebben wij een gratis product of dienst ontvangen, hebben we een vergoeding ontvangen of maken we kans op een vergoeding (affiliate links) of hebben we een korting ontvangen. Deze reclameartikelen worden niet in de webshop getoond, enkel bij onze blogartikelen.

Gebruik van deze website

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op intellectuele eigendomsrechten van RASPUC/Pucshop.nl of die van licentiegevers, gastbloggers of leveranciers.

RASPUC/Pucshop.nl behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@pucshop.nl aanvragen. Mocht het zo zijn dat RASPUC/Pucshop.nl per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen, afbeeldingen of videomateriaal laat het RASPUC/Pucshop.nl weten via info@pucshop.nl.

Eventuele artikelen, afbeeldingen of video’s die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat RASPUC/Pucshop.nl verplicht is tot enige schadevergoeding.

 


Keurmerk webwinkel