Bloeddrukmeters

Veel mensen vragen zichzelf af wat nou de beste bloeddrukmeter is. Als u een juiste bloeddrukwaarde wilt aflezen dan wilt u natuurlijk de meest passende voor u en een goede bloeddrukmeter kopen. Het meten van uw bloeddruk is een goede graadmeter om te controleren hoe gezond uw lichaam is. Veel mensen hebben last van een hoge bloeddruk, wat gevaarlijk kan zijn. Het is daarom verstandig om regelmatig uw bloeddrukwaardes te controleren.

Bovenarmbloeddrukmeter

De meest gebruikte en bekendste manier om uw bloeddruk te meten is via uw bovenarm. Om een goede accurate bloeddrukmeting te kunnen krijgen is het van belang dat u zo min mogelijk beweegt. Wanneer u zich druk maakt, bijvoorbeeld met een beweging, dan kan dit het resultaat beïnvloeden. 
Bij een bloeddruk meting dient de meting altijd ten hoogte van uw hart te worden gehouden. Wanneer u gebruik maakt van een polsbloeddruk meter, dan is dit lastiger om uw hand voor langere tijd stil te houden. Door gebruik te maken van een manchet, zoals bij een bovenarmbloeddrukmeters wordt dit vele malen eenvoudiger.

Pols bloeddrukmeter

Polsbloeddrukmeters zijn compactere bloeddrukmeters dan bovenarm bloeddrukmeters. Hiermee kunt u dezelfde waardes aflezen, echter door het formaat zijn ze handzamer en eenvoudig mee te nemen. Hierdoor kunt u sneller en eenvoudiger uw bloeddruk meten. Een meting met een pols bloeddrukmeter voelt minder vervelend dan bij een bovenarm meting.