Saturatiemeter Kopen?
Wilt u uw saturatie meten en ademfrequentie, vanwege een longziekte of Corona? Dat kunt u meten met een saturatiemeter, ook wel pulsoximeter of zuurstofmeter genoemd. Een saturatiemeter is een compact apparaat om snel en eenvoudig het zuurstofpercentage in uw bloed te meten. Zuurstof saturatiemeters worden veelal gebruikt door sporters, longpatiënten, Corona patiënten, astmapatiënten, hartpatiënten, EHBO’ers, bergbeklimmers of stoppende rokers.

Wat is een saturatiemeter?

Een saturatiemeter, ook wel pulse oximeter of zuurstofmeter genoemd, is een compact en handig apparaatje om snel en eenvoudig het zuurstofpercentage in uw bloed te meten. In veel gevallen wordt hierop ook uw hartslag weergegeven. U ziet op een display het zuurstofgehalte in het bloed (%SpO2) en uw hartslag (BPM). Hiermee is een saturatiemeter ook een hartslagmeter.

Wanneer u een saturatiemeter als medisch hulpmiddel wordt gebruikt, kan er na de zuurstofmeting eventueel gerichte hulpverlening plaatsvinden. Met deze zuurstofmeters kunt u zelf thuis eenvoudig uw controles uitvoeren. Door thuis uw zuurstofsaturatie te meten, kunt u de werkdruk ontlasten bij (huis)artsen en ander medisch personeel.

Een saturatiemeter is bij uitstek geschikt voor gebruik in professionele zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en zorgcentra, maar ook voor particulieren. Deze meters kunt u gebruiken voor medische aandoeningen, maar ook wanneer u ademhalingsklachten heeft.

Hoe ziet een saturatiemeter eruit?

Saturatiemeters zijn vaak gemaakt in een knijpervorm zodat deze snel en eenvoudig om een vinger geplaatst kunnen worden. Hierdoor zijn ze vaak zeer compact en daardoor goed mee te nemen.

Hoe ziet een saturatiemeter eruit?

Sommige (professionele) saturatiemeters hebben een aparte sonde, ook wel een SpO2-sensor genoemd. Dit is een aparte knijper aan een snoer, welke u op uw saturatiemeter aansluit. Een goed voorbeeld hiervan is de Contec 08A. Het voordeel van een losse SpO2-sonde is dat u altijd een vertrouwde saturatiemeting kunt uitvoeren, aangezien de sondes verkrijgbaar zijn als verschillende typen. Zo zijn er SpO2-sondes voor volwassenen, baby's of kinderen.

Saturatiewaarden tabel

De zuurstofsaturatie geeft het percentage hemoglobine (Hb) weer dat verzadigd is met uw bloed, met andere woorden is de saturatiewaarde is het percentage zuurstof dat uw rode bloedcellen uit uw longen naar de rest van uw lichaam vervoeren. De saturatiewaarde wordt weergegeven in een percentage %SpO2. In onderstaande tabel kunt u bekijken welke zuurstofwaarde normaal, of juist abnormaal is.

SpO2 waarde Niveau
80% - 90% SpO2 Laag zuurstofgehalte (Desaturatie)
90% - 95% SpO2 Verlaagd zuurstofgehalte
95% - 99% SpO2 Normaal zuurstofgehalte

Wanneer u kortademig, moe of futloos bent, dan kunt u een lage saturatie hebben. Saturatie is een term voor het meten van het zuurstofgehalte in het bloed. Bij een saturatie lager dan 90% SpO2 is er sprake van een lage saturatie, ook wel bekend als hypoxemie of een desaturatie. In dat geval is het raadzaam om contact op te nemen met uw (huis)arts. Lees hier meer over desaturatie. 

Bij een waarde tussen de 90-95% SpO2 wordt er gesproken over een laag zuurstofgehalte. Wanneer u niet lijdt aan een longwegaandoening, dan zou de zuurstofmeting foutief kunnen zijn. Probeer bij deze waardes uw saturatie te meten op een andere vinger, en zorg dat u volledig ontspannen bent. Lees hier meer over hoe u zelfstandig op de juiste manier uw saturatie kunt meten.

Wanneer u een saturatiewaarde hoger dan 95% SpO2 heeft, dan heeft u een gezonde hoeveelheid zuurstof in uw bloed.

Waarom zuurstofsaturatie meten?

Het meten van de zuurstofsaturatie kan in sommige gevallen zelfs van levensbelang zijn. Ook tijdens Corona worden saturatiemeters veel gebruikt.

Een lage zuurstofsaturatie is vaak een teken van een mindere werking van uw longen, en is een van de symptomen van het Coronavirus. Saturatie meten kan u helpen om inzicht te krijgen in uw longfunctie en in de werking van uw hart.

Een saturatiemeter gebruik in uw praktijk

De groep mensen die afhankelijk zijn van zorg wordt steeds groter en deze mensen kunnen niet altijd goed verwoorden wat hun klachten zijn. Door de tijdsdruk waaronder verplegend personeel en verzorgenden moeten werken, is er vaak geen tijd om door te vragen. Om medisch verantwoorde beslissingen te nemen, is het zeer aan te raden om een goede saturatiemeter in uw praktijk aanwezig te hebben.

Een saturatiemeter is een klein instrument dat op de vingertop geplaatst dient te worden. Dit kan tegelijk met de andere metingen. Binnen tien seconden maakt het apparaatje de zuurstofverzadiging inzichtelijk op het display evenals de polsfrequentie.

De zuurstofverzadiging uitgedrukt in SPO2 is een belangrijke waarde voor een arts. De kans dat een juiste medische beslissing wordt genomen neemt toe en draagt bij aan de goede zorg voor de patiënt of cliënt.

Wat is zuurstofsaturatie?

Zuurstofsaturatie is de waarde die aangeeft hoeveel zuurstof er in het bloed aanwezig is. Op het moment dat u inademt gaat er zuurstof naar uw bloed. U plaatst een saturatiemeter op uw vinger en de gevoelige sensor meet vervolgens de frequentie van uw hartslag en de hoeveelheid zuurstof in uw bloed.

Zuurstofsaturatie wordt altijd aangeven in een percentage (%) of als %SpO2. Dit geldt voor alle saturatiemeters. De sensor meet vervolgens de frequentie van de hartslag en de hoeveelheid zuurstof in het bloed.

Wat kan een saturatiemeter allemaal meten?

Iedere saturatiemeter heeft de mogelijkheid om uw saturatie én uw hartslag te meten. Zuurstofsaturatie wordt uitgedrukt in een percentage (%SpO2) en uw hartslag in een getal (BPM).

Sommige, vaak professionele meters, hebben ook de mogelijkheid om uw perfusie-index (PI) te meten. Dit getal kunt u interpreteren als de kracht van uw doorbloeding. Meer informatie over deze meetmethode kunt u vinden in onze Perfusie-Index blog.


saturatiemeter aflezen

Wat is een gezonde saturatiewaarde?

Een goede gezonde zuurstofwaarde in uw bloed ligt tussen de 95% en 100% SpO2. Bij kinderen hoort de saturatiewaarde iets hoger te zijn, namelijk tussen de 96% en 100% SpO2.

 

Wat is een te lage saturatie?

Een zuurstofsaturatie waarde onder de 90% SpO2 is alarmerend, indien u niet lijdt aan een luchtwegaandoening. Er kan dan sprake zijn van bijvoorbeeld een longontsteking, een astma aanval, Corona of een andere longaandoening.

Deze lage saturatie wordt ook wel desaturatie genoemd. De symptomen welke bij een lage saturatie horen kunnen zijn:

 • Vermoeidheid (meer dan normaal)
 • Futloos of lusteloosheid
 • Benauwdheid tijdens het ademen
 • Verhoogde hartslag
 • Kortademigheid


 • Controleer regelmatig uw zuurstofgehalte (saturatie waarde) wanneer u symptomen van een lage saturatie vertoond. Hiermee kan er tijdig worden ingegrepen.

  Zuurstofsaturatie bij COPD

  Bij mensen die lijden aan COPD of andere bekende longaandoeningen liggen deze saturatiewaarden vaak lager. COPD is een longziekte die wordt veroorzaakt door met name roken. Door roken ontstaat er een chronische ontsteking van de luchtwegen, waardoor er meer slijm wordt aangemaakt.

  Een normale zuurstofsaturatiewaarde bij COPD patiënten ligt rond de 92% SpO2. Indien het bekend is dat er sprake is van een longaandoening, is het eveneens raadzaam om regelmatig uw saturatie in de gaten te houden met een goede saturatiemeter.

  Thuis uw saturatiewaardes controleren

  Om de druk op medisch personeel, bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de huisarts, te verlichten, kunt u zuurstofwaardes zelf thuis controleren. Een bijkomend voordeel van thuismeten, is dat u in een meer ontspannen omgeving zult zijn, wat zal resulteren is betrouwbaardere saturatiemetingen.

  Naast saturatie meten kunt u uiteraard ook bloeddrukwaardes controleren met een goede bloeddrukmeter voor thuis. Door thuis deze waardes te controleren hoeft u de deur niet onnodig uit, leert u meer over uw eigen aandoening, en eventuele medicatie en/of begeleiding kan directer worden aangepast.

  De gemeten waardes kunt u eenvoudig doorgeven aan uw (huis)arts, en bij sommige saturatiemeters kunt u zelfs de waardes eenvoudig delen via uw smartphone of tablet.

  Hoe moet u een saturatiemeter gebruiken?

  Zuurstofmeters zijn erg eenvoudig in gebruik. Een zuurstofmeter ziet eruit als een soort compacte knijper welke u op uw vinger kunt plaatsen. Het meten gebeurt door een vinger in de vingerclip te plaatsen en de meting start vanzelf.

  De meting van een pulsoxymeter kan uitlopen van 1 tot 10 seconden. In veel gevallen is het verstandig om minimaal 3 metingen uit te voeren op dezelfde vinger, en dan het gemiddelde resultaat hiervan te nemen.

  In ziekenhuizen wordt er vaak een vaste vingerclip geplaatst, waarmee de zuurstofverzadiging nauwkeurig in de gaten kan worden gehouden. Deze vingerclip doet hetzelfde als een saturatiemeter, echter in ziekenhuizen wordt de saturatie continue gemeten.

  Met een saturatiemeter voor thuisgebruik wordt een enkele meting verricht. Zuurstofmeters geven een nauwkeurige zuurstofmeting van de huidige zuurstofwaarde in uw bloed.

  Om het verloop van uw zuurstofsaturatie te willen weten, dient u meerdere metingen per dag met een saturatiemeter te maken. Probeer hierbij telkens dezelfde pulsoxymeter te gebruiken, en op dezelfde vinger. Hiermee worden afwijkende zuurstofwaardes uitgesloten.

  Zuurstofsaturatie en roken

  Een saturatiemeter kan u ook helpen wanneer u wilt stoppen met roken. Wanneer u rookt, kan de ademhaling, al dan niet tijdelijk, belemmerd worden. Rokers hebben over het algemeen een lagere saturatie dan normaal. Door gebruik te maken van een saturatiemeter, kan dit u helpen motiveren om het zuurstofgehalte weer op een gezond peil te krijgen.

  Nauwkeurig uw zuurstofwaarde controleren

  Om nauwkeurig het zuurstofgehalte in uw bloed te meten met een saturatie meter, zijn er een aantal factoren belangrijk. Allereerst is het belangrijk dat u een goede betrouwbare saturatie meter heeft. Saturatie meters zijn momenteel vrijwel overal verkrijgbaar, soms al vanaf een paar euro.

  De betrouwbaarheid van dit soort saturatie meters ligt vaak niet hoog. Het is belangrijk om de juist zuurstofwaardes te kunnen meten, juist wanneer het om uw eigen gezondheid gaat.

  Indien u een goede betrouwbare saturatie meter heeft, is hygiëne (van uw handen) erg belangrijk. Huidvetten, oliën en handcrèmes kunnen het meetresultaat sterk beïnvloeden.

  Voordat u uw zuurstofsaturatie gaat meten is het belangrijk dat u uw handen voor gebruik wast. Neem hierna de volgende stappen;

 • Zorg dat u comfortabel zit - Net als bij het meten van uw bloeddruk, is het bij het meten van uw saturatie belangrijk dat u ontspannen bent.
 • Plaats de saturatiemeter op uw vinger - Welke vinger u gebruikt maakt in theorie niet heel veel uit, als u maar continue dezelfde vinger gebruikt wanneer u vaker meet.
 • Start de meting - De meting van uw zuurstof is met een goede saturatie meter binnen enkele seconden gebeurd. Naast de saturatie (%SpO2) wordt ook uw hartslag weergegeven.
 • Houdt uw metingen bij - Wanneer u een saturatiemeter gebruikt op advies van een dokter, of vanwege andere gezondheidsklachten, is het belangrijk dat u de waardes noteert.
 • Controleer regelmatig uw saturatie - Een of twee keer per dag meten is in veel gevallen voldoende. Wanneer u moe, futloos of kortademig bent, kan het verstandig zijn om vaker te meten.


 • Wat zijn de voordelen van een saturatiemeter?

  Het gebruik van een saturatiemeter is altijd eenvoudig. Saturatiemeters hebben de vorm van een knijper, welke u eenvoudig op uw vinger plaatst. In veel gevallen hebben zuurstofsaturatiemeter een knop, waarmee ze eenvoudig te bedienen zijn. De uitslag van een pulse oximeter heeft u vaak al binnen enkele seconden. Een aantal voordelen van zuurstof saturatie meters zijn:

 • Snel en eenvoudig in gebruik
 • Geheel pijnloos te meten
 • Compact, eenvoudig mee te nemen
 • Nauwkeurige meting van uw hartslag en het zuurstofgehalte


 • Welke saturatiemeter kopen?

  Op zoek naar een nieuwe saturatiemeter? Of u nou een zuurstofsaturatiemeter gebruikt als topsporter, bergbeklimmer, of bij gebruik voor een medische aandoening, is het verstandig om altijd een betrouwbare saturatiemeter in huis te hebben. Saturatie meten bij sporten kan handig zijn om te controleren of uw zuurstoftoevoer voldoende is in uw lichaam.

  Saturatiemeters zijn altijd medische hulpmiddelen. Daarom moeten ze goed getest zijn voordat ze verkocht mogen worden. Zowel de goedkopere als de professionele (duurdere) saturatiemeters bij Pucshop.nl geven een betrouwbaar resultaat. De duurdere pulse oximeters hebben vaak meerdere opties, en hebben een verbeterde, en meer nauwkeurige infrarood sensor.

  Een goede, betrouwbare pulsoximeter kunt u eenvoudig bij Pucshop.nl kopen. De aandachtspunten zijn voor het kopen van de juiste saturatie meter zijn uiteraard de betrouwbaarheid, het doel van het gebruik en de duurzaamheid. Wij hebben alle pulsoximeters zorgvuldig getest voor nauwkeurig gebruik, en zijn voorzien van een CE-keurmerk. Het CE keurmerk houdt in dat een saturatiemeter veilig in gebruik is, en geschikt is bevonden voor verkoop in Nederland en België.


  Saturatiemeters voor thuis gebruik zijn altijd iets minder nauwkeurig dan professionele vingerclips, welke in bijvoorbeeld ziekenhuizen worden gebruikt. Hoe lager de zuurstofsaturatie, hoe hoger de afwijking. Gezonde saturatiewaardes worden met een goede saturatiemeter voor thuisgebruik wel met grote nauwkeurigheid weergegeven. Wanneer u lijdt aan een medische aandoening, is het verstandig om een professionele saturatiemeter te kopen.

  Weet u nog niet welke saturatiemeter het beste bij u past? Lees alles over het kopen van de juiste saturatiemeter in onze blog: Saturatiemeter kopen, waarop letten?

  Uiteraard kunt u met behulp van onze handige filterfunctie eenvoudig de beste saturatiemeters vergelijken en filteren.

  Werkt uw saturatiemeter niet?

  Het is uiteraard vervelend wanneer de werking van uw saturatiemeter niet optimaal is. Een veelvoorkomende klacht bij saturatiemeters is dat hij, meestal na het vervangen van de batterijen niet werkt. Zuurstofsaturatiemeters werken in veel gevallen anders dan andere meetapparaten.

  Zo kan een saturatiemeter voorzien zijn van een ingebouwde accu, of door het plaatsen van batterijen. In veel gevallen is een saturatiemeter voorzien van 2x1,5 AAA-batterijen.

  Let erop, bij het plaatsen van deze batterijen dat de batterijen juist zijn geplaatst. In veel saturatiemeters wijzen de batterijen namelijk allebei naar een kant. Bekijk goed van tevoren hoe de batterijen geplaatst dienen te worden.

  Saturatiemeters op batterijen gaan even lang mee, dan saturatiemeters met een ingebouwde accu (USB saturatiemeters). Het voordeel van een USB saturatiemeter is dat deze eenvoudig, snel en vrijwel overal kan worden opgeladen, waardoor u geen reservebatterijen benodigd heeft. Een goed voorbeeld van een betrouwbare USB saturatiemeter is de Boxym USB saturatiemeter.

  Saturatiemeter voor kinderen

  Een kindersaturatiemeter is speciaal ontwikkeld om het zuurstofgehalte in het bloed bij kinderen te meten. Deze saturatiemeters hebben een kleinere opening en zijn over het algemeen kleiner uitgevoerd.

  Een kinderzuurstofmeter is even betrouwbaar als een saturatiemeter voor volwassenen, en heeft dezelfde eigenschappen. Een kindersaturatiemeter heeft vrolijke kleuren en afbeeldingen om de zuurstofmeting leuker te maken. Ook een saturatiemeting bij kinderen is volledig pijnloos.

  Waarom een saturatiemeter kopen?

  Met een saturatiemeter kan het zuurstofgehalte in uw bloed eenvoudig worden vastgesteld. Een te laag zuurstofgehalte in uw bloed kan allerlei vervelende klachten veroorzaken. Daarom is het goed dat u op ieder moment, vooral wanneer u benauwd bent, zelf kunt meten.

  Wanneer u Corona heeft, kunt u ook problemen krijgen met uw ademhaling. Uw zuurstofsaturatie bij Corona is belangrijk, aangezien het Coronavirus (Covid19) een longaandoening is.

  De mogelijkheid is dan dat het zuurstofgehalte in uw bloed daalt (desaturatie) of u moet vaker ademhalen dan normaal (hoge ademfrequentie). Hierdoor is het verstandig om een betrouwbare zuurstofsaturatiemeter in huis te hebben, zodat u altijd en overal uw zuurstofgehalte kunt meten, ook bij Covid19 gerelateerde klachten.

  Pucshop.nl heeft altijd voldoende saturatiemeters op voorraad, met wisselende modellen. Wij hebben de mogelijkheid om achteraf te betalen, waarmee u kunt testen of een zuurstofsaturatiemeter voor u geschikt is.

  Welke saturatiemeter kopen?

  Tegenwoordig zijn er veel soorten saturatiemeters te koop. Zo zijn er saturatiemeters voor thuisgebruik maar ook voor professioneel gebruik. Iedere meter en/of merk heeft zijn eigen kenmerken en eigenschappen.

  Welke saturatiemeter kunt u het beste kopen? Dat is afhankelijk waarvoor u de meter wilt gebruiken. Een goedkoper model saturatiemeter voldoet, indien u niet lijdt aan een onderliggende medische aandoening. Let hierbij wel op dat u een betrouwbare saturatiemeter koopt met een CE-keurmerk. Tegenwoordig wordt er veel meetapparatuur aangeboden zonder keurmerk, welke eerder verkeerde waardes kunnen afgeven. Een goedkope saturatiemeter, met keurmerk, doet wat hij moet doen namelijk een betrouwbare saturatiewaarde en hartslag meten.

  Wanneer u een saturatiemeter intensiever, voor medische doeleinden of professioneel wilt gebruiken, kunt u beter kiezen voor een meer professionele saturatiemeter. Zo zijn er tegenwoordig modellen verkrijgbaar voor continu metingen (24-uurs metingen) of met dataoverdracht.

  Een saturatiemeter met de mogelijkheid om de meetgegevens door te sturen naar uw smartphone, tablet of PC, kunnen handig zijn om uw saturatie over een langere tijd te monitoren. In veel gevallen kunt u ook een uitdraai maken van uw meetwaardes, waarmee u het makkelijk kunt delen met uw (huis)arts.

  Meer over saturatiemeters weten?

  Saturatiemeter kopen?

  Bij Pucshop.nl - Dé Online Medische Webshop vindt u professionele producten voor een scherpe prijs met een snelle levering. Bent u op zoek naar een kwalitatieve Saturatiemeter? Dan bent u bij de medische webshop aan het juiste adres. Een goede Saturatiemeter koopt u natuurlijk bij de specialist.

  Bij Pucshop.nl bent u namelijk altijd verzekerd van een betrouwbare aankoop. Wij staan garant voor al onze hulpmiddelen en kiezen deze zorgvuldig voor u uit. Past het product toch niet bij u? Dan kunt u het artikel eenvoudig bij ons retourneren. Wij proberen altijd een passende oplossing voor u te vinden, en denken altijd met u mee. Wij hebben altijd veel producten op voorraad.

  Saturatiemeter zakelijk bestellen?

  Ook zakelijk kunnen wij de nodige medische hulpmiddelen leveren. Voor meer informatie over zakelijke bestellingen kunt u onze zakelijke pagina bekijken, of contact met ons opnemen.

  Saturatiemeter aanbieding

  Wilt u een Saturatiemeter kopen? Schrijf u dan hieronder in voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie, kortingen en aanbiedingen direct in uw mailbox. Mis geen aanbieding meer van een Saturatiemeter.

  Saturatiemeter achteraf betalen?

  Wilt u een Saturatiemeter kopen en achteraf betalen? Bij Dé Online Medische Webshop is het mogelijk om uw Saturatiemeter op factuurbasis of via Klarna achteraf betalen te kopen.

  Dé online webshop voor hulpmiddelen

  Ook voor hulpmiddelen kunt u terrecht bij Dé Online Medische Webshop. Wij hebben een groots aanbod aan hulpmiddelen die u kunnen ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen, producten voor uw gezondheid, uw welzijn en voor uw ontspanning. Ontdek het aanbod van ADL hulpmiddelen bij Dé Online Medische Webshop.