Veelgestelde vragen over bloeddruk

Veelgestelde vragen over bloeddruk

Wat is bloeddruk?

Wanneer er gesproken wordt over bloeddruk, wordt de druk bedoelt welke wordt uitgeoefend op de vaatwanden van uw aders. Het hart functioneert in uw lichaam als een soort pomp waarbij bij iedere hartslag de bloeddruk wordt opgevoerd.

Na iedere hartslag daalt deze bloeddruk weer om bij de volgende hartslag weer te stijgen. De lage drukwaarden tussen de hartslagen wordt de onderdruk (diastolische druk) genoemd. De hoge waarden wordt bovendruk (systolische druk) genoemd.

Wat wordt er gemeten tijdens een bloeddruk meting?

Wat is systolische druk?: Dit staat ook bekend als de bovendruk. Het is de maximale druk die wordt uitgeoefend door het bloed op de bloedvaten. De bovendruk geeft de druk aan wanneer uw hart zich samenknijpt.

Wat is diastolische druk?: Dit staat ook bekend als de onderdruk. Het is de minimale druk die wordt uitgeoefend door het bloed op de bloedvaten. De onderdruk is de druk wanneer uw hart zich ontspant.

Wat is pulse snelheid?: Dit is het aantal hartslagen per minuut, op bloeddrukmeters wordt uw hartslag vaak aangeduid in BPM (beats per minute).

De bloeddruk wordt altijd uitgedrukt in millimeters kwik, ook wel afgekort in mmHg.

Welke bloeddruk waarde is te hoog?

Er wordt gesproken over een hoge bloeddruk wanneer u bloeddruk hoger ligt dan 140/90 mmHg. 140 mmHg is de bovendruk en 90 mmhHg is de onderdruk. De bovendruk ligt altijd hoger dan de onderdruk.

Om een goed beeld te krijgen van uw bloeddruk, is het verstandig om meerdere metingen uit te voeren, en hier het gemiddelde van te pakken, bijvoorbeeld over 3 metingen.

Wanneer u thuis uw bloeddruk meet, ligt deze vaak lager dan wanneer u uw bloeddruk meet bij uw huisarts. Dit heeft vaak te maken met extra spanning bij bezoek aan een arts. Dit syndroom wordt ook wel “witte jassen hypertensie” of “witte jassen bloeddruk” genoemd. Om deze reden gelden er andere bloeddrukwaardes bij een meting thuis dan bij een meting in een klinische omgeving.

Onderstaande tabel geeft aan vanaf welke waardes er gesproken wordt over een hoge bloeddruk (hypertensie):

Bovendruk Onderdruk
Thuismeting ≥ 135 mmHg ≥ 85 mmHg
Meting bij uw arts ≥ 140 mmHg ≥ 90 mmHg

 

Wat zijn gezonde bloeddrukwaarden voor ouderen?

Een normale bloeddruk is per leeftijd ongeveer hetzelfde. Een gezonde normale bloeddruk hoort onder de 140/90 mmHg te liggen. Ook voor ouderen (60+) gelden in principe dezelfde bloeddrukwaarden. Een bloeddruk boven de 140/90mmHg is dus voor alle leeftijden een hoge bloeddruk.

Toch is het normaal dat de bloeddruk een beetje stijgt wanneer u ouder wordt. Een hoge bloeddruk komt daarom vaker voor bij ouderen, echter geeft dit niet altijd problemen. Bij gezonde 60 plussers wordt een bloeddruk van 160/90 mmHg vaak gezien als te hoog.

Mocht u uw bloeddrukwaarden niet vertrouwen kunt u altijd het beste contact opnemen met uw huisarts.

Wat kunnen de gevolgen zijn van een te hoge bloeddruk?

Een te hoge bloeddruk is alarmerend. Wanneer u vaker, of langer last heeft van een hoge bloeddruk worden uw vaten en vaatwanden dikker en dus ook stijver. Hierdoor wordt het moeilijk voor uw hart om het bloed rond te pompen, waardoor er meer druk benodigd is om uw organen zoals uw hart zelf, hersenen en nieren te voorzien van bloed.

Hoge bloeddruk is een van de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Hiermee wordt de kans op een hartinfarct, beroerte of hartfalen vergroot.

Hoe wordt bloeddruk gemeten?

Om uw bloeddruk te meten kan er gebruikt worden gemaakt van een stethoscoop of door middel van een manchet welke aangesloten wordt op een bloeddrukmeter. De bloeddruk wordt doorgaans gemeten aan slagaders in uw arm door het manchet op te pompen en te ontluchten.

Het manchet wordt, bij een bovenarmbloeddrukmeter, om de bovenarm gelegd en langzaam opgepompt. Bij volautomatische bloeddrukmeters wordt het manchet automatisch voor u opgepompt.

Doordat het manchet langzaam wordt opgepompt, wordt de bloeddoorstroming in uw arm telkens een beetje meer belemmerd. Op een gegeven moment geeft het manchet zoveel druk dat uw pols niet meer voelbaar is. Exact op dat moment wordt de bloeddrukmeting gestart. De waarde welke op het moment wordt gemeten wanneer uw hart samenknijpt is de bovendruk.

Wanneer het manchet weer langzaam wordt leeggelaten, wordt de onderdruk gemeten. Deze waarde wordt gemeten zodra uw hart zich weer ontspant. Voor een bloeddrukmeting dient u altijd volledig ontspannen te zijn. Dit betekend niet roken, geen koffie drinken en minimaal 5 minuten voor de meting ontspannen rustig gaan zitten of liggen.

Deze rust is erg belangrijk voor de nauwkeurigheid van een bloeddrukmeting.

Waarom meerdere bloeddrukmetingen uitvoeren?

Zelfs in rusttoestand veranderd uw bloeddruk continue. Een enkele meting geeft de waarde over de huidige bloeddruk weer, terwijl meerdere metingen achter elkaar een beter beeld geven over uw gemiddelde bloeddruk.

Door meerdere metingen te houden (minimaal 3) wordt er meer informatie verzameld over uw bloeddruk en wordt er een nauwkeuriger beeld gevormd van uw bloeddruk.

Sommige bloeddrukmeters maken automatisch bij iedere meting 3 nauwkeurige metingen achter elkaar. In sommige gevallen, bijvoorbeeld in samenspraak met uw huisarts, kan er gevraagd worden naar uw bloeddruk verloop.

Hierdoor is het noodzakelijk om over een bepaalde periode, bijvoorbeeld een week, meerdere bloeddrukmetingen uit te voeren. Hiermee kan er een goed beeld worden geschetst over uw bloeddruk.

Wanneer u meerdere metingen moet uitvoeren, probeer dan iedere dag op hetzelfde tijdstip uw bloeddruk te meten, om een zo reëel mogelijk beeld te krijgen.

Zijn thuis bloeddrukmetingen nauwkeurig?

Thuisbloeddrukmetingen zijn met een juiste bloeddrukmeter nauwkeurig en geven een goed beeld van uw bloeddruk, in uw eigen vertrouwde omgeving. Bloeddrukmetingen bij uw huisarts vallen in veel gevallen hoger uit door spanning en/of stress.

Wanneer u een bloeddrukmeter voor thuis wilt aanschaffen, kunt u het beste een bloeddrukmeter aanschaffen welke klinisch gevalideerd is. Een klinisch gevalideerde bloeddrukmeter heeft dezelfde eigenschappen welke ook in een klinische omgeving wordt gebruikt, zoals in het ziekenhuis of bij uw huisarts.

Lees hier meer over thuisbloeddrukmetingen en download de gratis bloeddrukmeter meetlijst voor een eenvoudige registratie van uw gemiddelde bloeddruk.

Aan welke arm moet ik bloeddruk meten?

Wanneer u voor de eerste keer een bloeddrukmeting bij een arts laat uitvoeren, worden meestal beide armen gemeten. Bij een dubbele armmeting wordt de arm met de hoogste bloeddruk aangehouden. Ook voor thuisgebruik kunt u na metingen bepalen aan welke arm u de hoogste bloeddruk heeft.

U kunt beter een hogere bloeddruk meten en aanhouden, dan uitgaan van de laagste meting.


De informatie die wij u verschaffen is informatief bedoeld. Deze informatie is niet bedoeld als medisch advies en houdt ook geen rekening met uw persoonlijke situatie. Voor persoonlijk advies raden wij u aan uw eigen (huis)arts raadplegen.

Laat een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Wilt u meer informatie?

Schrijf u in en ontvang handige tips en informatie over onze hulpmiddelen